Uvjeti poslovanja

Kupnju robe na našim internetskim stranicama mogu obavljati kako pravne tako i fizičke osobe poštujući pritom dolje navedena pravila.


Podaci za kontakt davatelja:

Naziv tvrtke
Ulica i broj
Poštanski broj i grad

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
034 01 Ružomberok
 

MB:
IB-PDV::
Tvrtke registra

31644392
SK2020577526
Društvo upisano u trgovački registar Okružnog suda Žilina, Sekcija: doo, umetak: 3118 / L.
 

Banka:

ČSOB Ružomberok: 4014584391/7500, IBAN: SK19 7500 0000 0040 1458 4391


Tel:
E-mail:

+421 44 430 46 62
eshop@in-eco.sk
 

Primanje narudžbe putem e-trgovine:

nonstop
 

Radno vrijeme:

Pon – Pet: 7:30 - 16:00
Sub – Ned: Zatvoreno
 

Odgovorni upravitelj:

Igor Tomek
 

Nadzorno tijelo:

Inspektorat Slovačke trgovinske inspekcije sa sjedištem u Žilini
za Žilinu

Predmestská 71
011 79  Žilina 1
tel.: 041/7632 130
e-mail: za@soi.sk
 

Članak I.
Definicije pojmova

1. Operater internetske stranice (e-trgovine) je IN-ECO, s.r.o., sa sjedištem na adresi Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
2. Prodavatelj je IN-ECO, s.r.o., sa sjedištem na adresi Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, trgovačko društvo registrirano u Trgovačkom registru Okružnog suda Žilina, odjel: d.o.o., br. upisa: 3118/L.
3. Dobavljač robe i usluga ponuđenih u e-trgovini https://shop.in-eco.hr/ je društvo IN-ECO, s.r.o., sa sjedištem na adresi Radlinského 13, 034 01 Ružomberok.
4. Kupac je svaki posjetitelj e-trgovine koji je putem e-trgovine izvršio narudžbu.
Potrošač je fizička osoba koja pri sklapanju i izvršenju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja.
5. E-trgovina je računalni sustav na internetu s javnim pristupom koji omogućuje naručivanje robe ili usluga.
6. Roba ili usluga su svi proizvodi koji su objavljeni na internetskoj stranici e-trgovine.
7. Narudžba se izvršava potvrđivanjem procesa naručivanja u e-trgovini odabirom robe ili usluga putem kupca uključujući popunjavanje kompletne narudžbenice.
8. Kupac u potpunosti prihvaća elektroničku komunikaciju, posebno putem e-trgovine, e-mail komunikacije i telefonske komunikacije.

Članak II.
Cijena

1. Sve navedene cijene za robu su konačne uključujući PDV od 20 %.
2. Cijena navedena na internetskoj stranici e-trgovine u trenutku izvršenja kupnje obvezujuća je za prodavatelja.

Članak III.
Narudžba

1. Narudžba se izvršava potvrđivanjem procesa naručivanja u e-trgovini odabirom robe ili usluga putem kupca uključujući popunjavanje kompletne narudžbenice.
2.  Za pravilnu obradu narudžbe potrebno je popuniti tražene podatke u narudžbi i odabrati mogućnosti dostave i plaćanja za naručenu robu ili usluge.
3. Slanjem narudžbe kupac se slaže s cijenom naručene robe i usluga te time narudžba postaje obvezujuća za potrošača.
4. Potvrdom narudžbe od strane prodavatelja na snagu stupa kupoprodajni ugovor koji se može mijenjati, otkazivati ili dopunjavati samo uz međusobni dogovor kupca i prodavatelja, osim ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.
5. Nakon izrade narudžbe u e-trgovini kupcu se automatski generira e-mail s potvrdom primitka narudžbe putem e-trgovine. Ovaj e-mail nije potvrda robe u smislu stavka 3. ovog članka.
6. Slanjem narudžbe kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu naručene robe.

Članak IV.
Uvjeti plaćanja

1. Robu i usluge u e-trgovini moguće je platiti na sljedeće načine:
a. plaćanje pouzećem (plaćanje izravno kuriru po primitku robe)
b. plaćanje tijekom osobnog preuzimanja u trgovini
c. plaćanje na temelju avansnog računa – unaprijed, roba će biti isporučena po primitku sredstava na naš račun,
d. plaćanje na temelju računa s datumom dospijeća navedenim na računu,
e. plaćanje na temelju poklon bona.
2. Poklon bon je unaprijed plaćeni iznos koji kupac može upotrijebiti za kupnju na temelju dovoljno raspoloživih, unaprijed uplaćenih sredstava. Datum isteka bona naveden je na samom poklon bonu. Nominalna vrijednost poklon bona može se dogovoriti s kupcem.
3. Dodaci za pojedine mogućnosti plaćanja navedeni su u čl. VI. ovih općih uvjeta poslovanja.
4. Prodavatelj može kupcu ponuditi sljedeće opcije popusta:
a. popust na cijenu za registraciju u e-trgovini,
b. popust za ponovnu kupnju,
c. popust na temelju jednokratnog kupona za popust.
5. Popusti se ne mogu zbrajati.Članak V.
Uvjeti isporuke

1. Prodavatelj je dužan poslati robu kupcu u roku od 30 dana od datuma stupanja kupoprodajnog ugovora na snagu, osim ako nije drugačije dogovoreno ili ako za robu nije bio odobren duži rok isporuke.
2. Ako je na zalihama, roba se ovisno o kapacitetima otprema u najkraćem mogućem roku.
3. Ako postoji više stavki robe i usluga u narudžbi i dio njih nije na zalihama, tada kupca obavještavamo o mogućnosti djelomičnih isporuka.
4. Uz robu kupcu se također šalju račun (porezni dokument), upute i druga dokumentacija robe ili usluga od proizvođača.
5. Mjestom izvršenja smatra se mjesto isporuke robe.
6. Prodavatelj izvršava dostavu kupcu:
1.a. putem kurirske službe,
1.b. osobno u sjedište tvrtke.

Članak VI.
Troškovi dostave, pakiranje i mogućnosti plaćanja

1. Za plaćanje unaprijed na bankovni račun na temelju avansnog računa ili putem sustava za online plaćanje karticama (payment gateway) naplaćujemo sljedeće:
a. u slučaju dostave putem kurirske službe uz isporuku u roku od 2 radna dana nakon slanja iz našeg skladišta
b. u slučaju dostave putem kurirske službe uz isporuku u roku od 2 radna dana nakon slanja iz našeg skladišta
2. Prodavatelj također može dogovoriti s kupcem nestandardni (gore navedeni) postupak slanja robe ili usluga te cijene za te usluge.
3. Prodavatelj može kupcu poslati robu koja je odmah na raspolaganju, a ostatak narudžbe može naknadno dostaviti u zakonskom roku, pod uvjetom da se kupcu ne naplaćuje nikakva dodatna poštarina osim one koja je bila sadržana u narudžbi.

Članak VII.
Prijenos vlasništva

1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene. Do trenutka prijenosa vlasništva s prodavatelja na potrošača koji posjeduje proizvod potrošač ima sve obveze upravitelja stvari te je dužan sigurno čuvati proizvode i usluge o vlastitom trošku i označiti ih na način da ih se u svakom trenutku može identificirati kao proizvod prodavatelja.
2. U slučaju podnošenja reklamacije robe ili usluga koje su još u vlasništvu prodavatelja, prodavatelj je dužan podmiriti reklamaciju takve robe ili usluga samo ako je kupoprodajna cijena u cijelosti plaćena, osim ako ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Članak VIII.
Otkaz kupoprodajnog ugovora

1. Kupac ima pravo otkazati naručenu robu ili uslugu u roku od 24 sata od stupanja kupoprodajnog ugovora na snagu bez naknade za otkazivanje robe proizvedene po narudžbi prema specifičnim zahtjevima potrošača ili posebno za jednog potrošača.

Članak IX.
Pravo potrošača na povrat robe bez navođenja razloga i obavijest potrošača

1. Na temelju Zakona br. 102/2014 Zbirke zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama određenih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon“) u skladu s odredbama članka 7. i sljedećim člancima potrošač ima pravo na raskid kupoprodajnog ugovora do 14 kalendarskih dana od datuma preuzimanja robe. Ako je predmet kupoprodajnog ugovora isporuka robe, potrošač ima pravo raskinuti ugovor čak i prije početka roka raskida ugovora ili isporuke robe.
2. Ako želi iskoristiti to pravo, potrošač je dužan dostaviti pisani raskid kupoprodajnog ugovora osobno najkasnije posljednjeg dana navedenog roka na kontaktnu adresu prodavatelja ili ga predati poštanskoj službi najkasnije posljednjeg dana roka na adresu navedenu u kontaktima. Potrošač je dužan nakon obavijesti o raskidu poslati ili osobno dostaviti predmet ugovora koji raskida zajedno sa svom dokumentacijom – npr. originalnim računom, uputama i ostalom dokumentacijom robe koja mu je bila dostavljena zajedno s robom – i to najkasnije u roku od 14 dana od datuma raskida (članak 10. stavak 1. Zakona). Kupcima preporučujemo da naprave presliku računa za vlastite upotrebe te da robu pošalju kao preporučenu i osiguranu pošiljku. Za raskid ugovora možete upotrijebiti sljedeći obrazac: Raskid kupoprodajnog ugovora u kojem treba minimalno popuniti podatke označene zvjezdicom „*“. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Prodavatelj će vratiti plaćeni iznos za robu/uslugu uključujući troškove dostave u smislu odredbi članka 9. stavka 3.) Zakona br. 102/2014 Zbirke zakona te troškove koji su očigledno nastali uslijed naručivanja robe u roku od 14 dana od dana dostave raskida ugovora, međutim novac ne mora vratiti prije nego što je roba isporučena ili potrošač ne dokaže da je roba poslana, osim ako je prodavatelj predložio da sam preuzme robu. U slučaju raskida ugovora o prodaji robe prodavatelj nije obvezan vratiti potrošaču plaćeni iznos prije nego što je roba isporučena ili potrošač ne dokaže da je roba poslana natrag prodavatelju, osim ako prodavatelj predloži da osobno preuzme robu ili da to učini osoba koju on ovlasti. U slučaju raskida ugovora u skladu s ovim člankom potrošač snosi samo troškove vraćanja robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio da preuzme robu.
4. Pravo na raskid ugovora u skladu s ovim člankom ne primjenjuje se na robu i usluge koje su definirane u čl. 7. st. 6. t. a) do l) Zakona br. 102/2014. Zbirke zakona.
5. Potrošač je jedino odgovoran za smanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz postupanja s robom koje je izvan okvira postupanja potrebnog za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe.

Članak X.

Odgovornost prodavatelja za nedostatke i postupak reklamacije

Odgovornost prodavatelja za nedostatke robe i usluga navedena je u posebnom dokumentu pod nazivom „Postupak reklamacije“ koji se nalazi na internetskoj stranici prodavatelja.

Članak XI.

Jamstvo kvalitete

1. Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje prodana stvar ima u trenutku preuzimanja robe od strane kupca. Ako se ne radi o stvarima koje se brzo kvare ili rabljenim stvarima, prodavatelj odgovara za nedostatke koji nastanu nakon preuzimanja robe tijekom jamstvenog roka. Jamstveni rok za robu koju isporučuje prodavatelj iznosi 24 mjeseca. Ako je na robi ili pakiranju ili uputama naveden rok upotrebe, jamstveni rok neće isteći prije isteka tog roka. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je kupac primio robu.

2. Jamstvo ne pokriva gubitak kapaciteta baterije koji je potreban za upotrebu naručene robe niti njegov potpuni gubitak uslijed normalnog trošenja i vremena korištenja. Proizvodno svojstvo baterije koja se prodaje je sposobnost zadržavanja iste kvalitete kao u trenutku prodaje samo tijekom razdoblja od šest mjeseci od datuma početka upotrebe, pri čemu se nakon tog razdoblja bilo kakve karakteristike baterije u smislu gubitka njezine snage smatraju samo znakom njezina prirodnog trošenja, a ne oštećenja.

3. Pokazujući interes za kupnju robe s baterijom kupac istovremeno izražava volju za upotrebom baterije zajedno s uređajem na dan preuzimanja. Pokazivanje interesa kupca za isporučenu bateriju sa značajkama navedenim u uputama smatra se sporazumom o karakteristikama, svrsi i kvaliteti prodane baterije u skladu s odredbama čl. 496. st. 1. Građanskog zakonika.

4. Jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje stvari (ili njezinih dijelova) uzrokovano korištenjem. Kraći vijek trajanja proizvoda ne može se smatrati nedostatkom niti reklamirati kao kvar koji je nastao tijekom jamstvenog razdoblja.

Članak XII.
Prava i obveze ugovornih strana

1. Ugovornim se stranama smatraju prodavatelj i kupac.
2. Kupac je dužan:
a. preuzeti naručenu robu,
b. platiti prodavatelju dogovorenu naknadu za robu,
c. provjeriti neoštećenost pakiranja ili samu robu po njezinu primitku.
3. Prodavatelj je dužan:
a. isporučiti robu kupcu u traženoj kvaliteti, količini i dogovorenoj cijeni,
b. zajedno s robom ili naknadno poslati kupcu svu dokumentaciju robe kao što su račun za robu, reklamacijski zapisnik i upute za upotrebu u kodificiranom obliku slovačkog jezika.

 Članak XIII.
Osobni podaci

U izmjeni Zakona 18/2018 Zbirke zakona o zaštiti osobnih podataka te o izmjenama i dopunama nekih zakona tijekom naručivanja/registracije od vas će se tražiti da dostavite svoje osobne podatke (ime, prezime, titulu, adresu stalnog prebivališta, adresu za isporuku robe i usluga, broj bankovnog računa, broj telefona i e-mail adresu te vrstu i broj osobnog dokumenta). Te su informacije potrebne za isporuku robe koju ste naručili na vašu adresu. Operater e-trgovine IN-ECO, spol. s r.o., izjavljuje da se sa svim osobnim podacima postupa strogo povjerljivo i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Te podatke ni u kom slučaju nećemo prosljeđivati trećim stranama, osim vanjskim prijevoznicima. Želimo vam zajamčiti da vaše osobne podatke nećemo upotrebljavati u marketinške svrhe.Informacije o obradi osobnih podataka

U vezi s obradom osobnih podataka pružamo vam sljedeće informacije prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Operater koji je definirao svrhu i sredstva obrade vaših osobnih podataka je društvo IN-ECO, s.r.o, sa sjedištem na adresi IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, registracijski broj poduzeća: 31644392.


Smanjujemo količinu osobnih podataka koje obrađujemo na način da ona bude dovoljna za kvalitetno pružanje usluga koje od nas očekujete kako bismo ispunili svoje zakonske obveze. Obrađujemo sljedeće osobne podatke naših kupaca: ime, prezime, titulu, adresu stalnog prebivališta, adresu za isporuku robe i usluga, broj bankovnog računa, broj telefona i e-mail adresu te vrstu i broj osobnog dokumenta.

Vaše osobne podatke obrađujemo prvenstveno u svrhu sklapanja kupoprodajnih ugovora, čiji je predmet isporuka naše robe i usluga. Ova aktivnost uključuje prije svega primanje i obradu narudžbi, izdavanje računa i poreznih dokumenata, evidentiranje plaćanja te slanje robe na odabranu adresu. Radi propisnog ispunjavanja svih zakonskih obveza, osobne podatke obrađujemo također za potrebe knjigovodstva ili rješavanja reklamacija. U nekim se slučajevima osobni podaci također trebaju obraditi u svrhu sudskih sporova.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonom samo na temelju pravnih osnova u slučajevima u kojima je obrada osobnih podataka nužna za ispunjenje ugovora (npr. kupoprodajnog ugovora), a vi predstavljate ugovornu stranu ili ste od nas zatražili poduzimanje mjera opreza prije sklapanja ugovora (npr. registracija u e-trgovini).

Osobne podatke mogu obrađivati sljedeće kategorije primatelja:
•    kurirske i brodarske tvrtke
•    pružatelji IT usluga i telekomunikacijski operateri
•    odvjetnički i pravni uredi
•    sudovi i tijela za provedbu zakona
•    računovodstveni uredi, revizori i porezni savjetnici.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka u slučaju izvršenja ugovora traje sve dok postoji ugovorni odnos uključujući uvjete jamstva i reklamacije. U slučaju zakonske obveze vaše ćemo osobne podatke obrađivati onoliko dugo koliko to zahtijeva zakon.

Pri obradi vaših osobnih podataka spremni smo očuvati vaša prava:
•    na pristup vašim osobnim podacima te pravo na informaciju o tome u koju se svrhu vaši osobni podaci obrađuju, tko su primatelji vaših osobnih podataka i koliko je razdoblje obrade,
•    na ispravak osobnih podataka ako su vaši osobni podaci netočni ili izmijenjeni,
•    na brisanje osobnih podataka ako su vaši osobni podaci netočni ili nezakonito obrađeni,
•    ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu,
•    na ograničenje obrade,
•    na prenosivost podataka na drugog operatera,
•    na podnošenje žalbe nadzornom tijelu odnosno Uredu za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike.


Svoja prava možete ostvariti pozivom na broj telefona +421/44/4304662, pisanim putem na adresu IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, ili putem e-maila: info@in-eco.sk. Na vaš upit odgovorit ćemo besplatno u roku od 30 dana. Međutim, ako je vaš upit očigledno nerazuman ili ponovljen, možemo vam naplatiti primjerenu administrativnu naknadu za pokrivanje troškova pružanja usluge.

Ako su vam potrebne informacije, možete nam se obratiti pozivom na broj telefona +421/44/4304662, pisanim putem na adresu IN-ECO, spol. s r.o., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, ili putem e-maila:
info@in-eco.sk 

Članak XIV.

Alternativno rješavanje sporova

1. Kupci - potrošači imaju pravo korištenja platforme za online rješavanje sporova (u daljnjem tekstu „RSO“) kako bi riješili svoje sporove na jeziku po vlastitom izboru. Za alternativno rješavanje svojeg spora kupac - potrošač može upotrijebiti platformu RSO koja je dostupna na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupac - potrošač popunjava elektronički obrazac za žalbe pri podnošenju zahtjeva na platformi RSO. Informacije koje navede moraju biti dovoljne za utvrđivanje nadležnog tijela za alternativno online rješavanje sporova. Kupac - potrošač može priložiti dokumente u prilog svojoj žalbi.

Članak XV.
Završne odredbe

1. Prodavatelj zadržava pravo izmjene i dopune ovih općih uvjeta poslovanja i reklamacije bez prethodne obavijesti kupca. U slučaju promjene općih uvjeta poslovanja ili reklamacije cjelokupni postupak kupnje uređen je općim uvjetima poslovanja koji su bili na snazi u trenutku slanja narudžbe od strane kupca i koji su dostupni na internetskoj stranici prodavatelja.
2. Uvjeti reklamacije također su sastavni dio ovih općih uvjeta poslovanja.
3. Slanjem narudžbe kupac je pročitao i prihvaća opće uvjete poslovanja i reklamacije.
4. Ovi opći uvjeti poslovanja i reklamacije dostupni su kupcu na uvid u sjedištu društva te su objavljeni na internetskoj stranici e-trgovine.
5. Pravni odnosi uređuju se pravnim poretkom Slovačke Republike, posebice Zakonom br. 40/1964 Zbirke Građanskog zakonika, Zakonom br. 250/2007 Zbirke zakona o zaštiti potrošača, Zakonom br. 102/2014 Zbirke zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama određenih zakona, Zakonom br. 22/2004 Zbirke zakona o elektroničkoj trgovini te o izmjenama i dopunama Zakona br. 128/2002 Zbirke zakona o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača te o izmjenama i dopunama određenih zakona u izmjeni Zakona br. 284/2002 Zbirke zakona te Zakonom br. 513/1991 Zbirke zakona Trgovačkog zakonika.
6. Ovi opći uvjeti poslovanja uključujući njihove sastavne dijelove stupaju na snagu 1. srpnja 2019. godine.