Načela obrade osobnih podataka


U vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane tvrtke IN-ECO, spol. s r.o. (d.o.o.), dobivenih putem web stranica naše internetske trgovine https://shop.in-eco.hr/, vama, kao osobama čije ćemo podatke obrađivati ​​(u daljnjem tekstu "subjekt podataka"), ovim putem dostavljamo informacije koje je voditelj obrade obvezan dostaviti nositelju podataka sukladno čl. 13 kako slijedi iz Propisa EP i R (EU) br. 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Voditelj i njegovi podaci za kontakt

Poslovni naziv:
Sjedište:
Matični broj:
Tel.:
E-mail:
IN-ECO, spol. s r.o.

Radinského 13, Ružomberok 034 01
31644392
044/4304662
info@in-eco.sk


Iako nemamo zakonsku obvezu imenovati odgovornu osobu, a pošto obradu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno, poduzeli smo sve neophodne mjere kako bismo te podatke zaštitili i osigurali Vaša prava u vezi s Vašim osobnim podacima tako da nas možete kontaktirati glede osobnih podataka i osobno, pisanim putem ili putem e-pošte na gore navedene kontakte.

Obradu Vaših osobnih podataka, kao naših kupaca, do kojih dolazimo zaključenjem ugovora o kupoprodaji putem web stranice naše internetske trgovine, obrađujemo za jednokratnu kupnju bez registriranja, također i prilikom registriranja korisnika radi pristupanja bazi podataka u kojoj su registrirani osobni podaci osobe, povijest trgovanja, narudžbina i slično. Kupci će prilikom kupnje navesti svoje ime, prezime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte i korisničku lozinku prilikom prve registracije. Kupci mogu ažurirati ili promijeniti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku nakon prijave na svoj račun. Vaše osobne podatke obrađivat ćemo kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora na daljinu, uključujući i predugovorne odnose kako bismo ispunili naše zakonske obveze koje proizlaze uglavnom iz zakona koji uređuju prava potrošača, pravo na žalbu, primjerice, u području računovodstva i porezne uprave, administracije, registra i slično, ali i u svrhu podnošenja našeg pravnog zahtjeva te povrata potraživanja ako je to neophodno. Prilikom internetskog plaćanja karticom ne obrađujemo podatke iz platnih kartica s obzirom da te podatke obrađuje treća strana, davatelj „on-line“ plaćanja. Davanje Vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Bez njihovog pružanja ne bismo mogli pravilno ispuniti ugovor s Vama, pa ako želite kupovati kod nas, morate dostaviti svoje točne i aktualne osobne podatke.

Prilikom komuniciranja s Vama putem naših web stranica i radi njihove funkcionalnosti, obrađujemo 'kolačiće' i druge mrežne identifikatore koji mogu dovesti do identifikacije pojedinaca. Te identifikatore obrađujemo samo uz Vaš pristanak. Više informacija o obradi 'kolačića' nalaze se na našim internet stranicama.

Vaše osobne podatke koristimo u svrhu isporuke proizvoda, njihovih popravki, servisa u jamstvenom roku i posle njega, tvrtkama koje pružaju te usluge, pružateljima informacijskih sustava i platformama 'u oblaku', posrednicima kojima smo pisanim putem povjerili obradu osobnih podataka, tj. dajemo ih primateljima, odn. trećim stranama kako bismo ispunili naše obveze iz ugovora, iz zakona a pod uvjetom da nam date svoj pristanak. Također, možemo ih prezentirati javnim vlastima, tvrtkama za naplatu dugova i drugim tvrtkama na osnovu njihovog pravnog zahtjeva. Istovremeno izjavljujemo da ne pružamo osobne podatke subjektima u trećim zemljama koji ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Osobne podatke subjekata podataka obrađujemo tijekom vremena neophodnog za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa, sve u svrhe u koju se obrađuju, ali maksimalno tri godine od ispunjenja svrhe radi koje se obrađuju (ugovor o kupoprodaji, prigovor, servis u jamstvenom roku i posle njega....), a zatim se likvidiraju. Osobni podaci preuzeti u marketinške svrhe obrađuju se u razdoblju od tri godine od njihovog stjecanja, odnosno od dobivanja pristanka za njihovu obradu. Dobivene osobne podatke obrađujemo kako bismo utvrdili Vaše zadovoljstvo kupnjom tijekom 60 dana. Nakon što se ispuni svrha obrade i istekne razdoblje čuvanja osobnih podataka, oni se odmah uništavaju.
  

Pouka o Vašim pravima


Kao subjekt podataka imate ta prava glede obrade Vaših osobnih podataka:

1.) Pravo na dobivanje potvrde o tome obrađuju li se osobni podaci koji se tiču ​​Vas, i ako je tako, imate pravo dobiti pristup tim osobnim podacima zajedno s informacijama sadržanima u ovom dokumentu.
2.) Pravo na ažurno ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka.
3.) Pravo na brisanje (zaborav) Vaših osobnih podataka ako više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni i ako je razdoblje čuvanja isteklo.
4.) Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako:

  • osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja provjere njihove točnosti,
  • ako je obrada nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite da ograničite njihovu uporabu,
  • Vaši osobni podaci više nam nisu potrebni za obradu, ali Vi ih trebate za dokazivanje, uvažavanje ili obranu svojih prava i zahtjeva.

5.) Pravo na dobivanje osobnih podataka koji se tiču ​​Vas i koje ste nam dostavili, kao i pravo na prijenos tih podataka drugom korisniku tih podataka ako se obrada vrši automatiziranim sredstvima na temelju ugovora ili pristanka i ako je to tehnički moguće.
6.) Pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka i to onih koji se obrađuju iz razloga naših legitimnih interesa. Ako ne dokažemo da postoji ozbiljan legitimni interes za obradu osobnih podataka koji prevladava nad Vašim pravima i slobodama, obustavit ćemo obradu takvih podataka bez nepotrebnog odgađanja.
7.) Pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se odnosi na vas nije sukladna zakonu o zaštiti osobnih podataka. Nadzorno tijelo je „Úrad pre ochranu osobných údajov“, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovačka, tel. broj: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Svoja prava možete ostvariti osobno slanjem pismenog zahtjeva poštom ili elektroničkim putem na gore navedene podatke za kontakt. Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev u vezi s obradom osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja u roku od mjesec dana od njihovog primitka. U posebnim slučajevima rok se može produljiti za još dva mjeseca, a o razlozima produljenja obavijestit ćemo Vas u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Prilikom obrade Vašeg zahtjeva dužni smo potvrditi Vaš identitet. Obavijestit ćemo Vas o postupku provjere Vašeg identiteta kao odgovor na Vaš zahtjev. Podaci se pružaju besplatno. Međutim, ako su Vaši zahtjevi neadekvatni ili se ponavljaju, za njihovo postupanje možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu.

Istodobno izjavljujemo da ne radimo automatizirano donošenje odluka s pravnim učincima za dotične osobe bez utjecaja ljudske prosudbe, uključujući i profiliranje.